3. nov 2020

agendi edimäne päiv

 niisis. ega sjoo võro keele kõnõlõmine üts miilakkmine olõ-õi.
olõ lühkese aja joosul joba märgotanu, et fb messengerin võro keele kõnõlõmine om lihtsamb ku peris elon helügä kõnõlda. eriti, kui piät hulga inemiisi iin kõnõlõma - täämbä oll jaani kerigun regilauluteenistüs ja inne ma õks laulsõ kooril helü vallalõ... tuu aol om ka vaja määnseidki juhissit anda. ja tekis tuu klassikalinõ koorijuhi moment, et... "ma nigu olõssi joba varem kõkkõ tuud kõnõlõnu? et alla tullen piät korgõmbale hoidma, teksti selgemale artikuliirma" jne jne. a nüüd oll uutmuudu: ütli sjood kõkkõ võro keelen. ja kuigi nagu hädine oll olõminõ, kuna ma selgelt näie, et kõik es saa arvo (meil om niigi ka paar välismaalast koorin, nuu ommava väegä tubli, et üldse midägi mu juhissist arvo saava).

 a jah, peräst õnnõs sai lepassoni kadriga kokko ja ku tõnõ inemine kõnõlõs ka virgalt võro keelen vasta, sõs esiki harinõt är. kuigi raadiointerviu pidime õks tegemä (kontsõrt tulõ!) kiräkeelen, kuna toimõndaja tunnist, et tä ei saa häste arvo, midä mi kõnõlõmi - ja tuu või interviu aol mõnda esimuudu olokõrda panda. ja eetrisse minegu aos om kah võro keele nätäl läbi. a no küll ma ütel pääväl saa kah raadion võro keelen kõnõlda, kindlale saa. sjookõrd sõs nii.

mõtlõma olõ täämbä nakanu võro keelen ja üriti uma guuglikontolõ sisse logida nii, et kiroti parooli võro keelen... a tuu sai võlssi. õnnõs tull õigõ miilde. ja oi, ku pallo om õks tuud psükoloogilist blokki - et tiit suu vallalõ, a kohvigupidäjä käest ei julgõ küssü võro keelen. sai sõs är poetetü, et ingveritsäid taha. muig.

ja kosjuuren - mitu (mittevõrokõsõst) sõpra, kinkäle olõ võro keelen messengerin kirotanu - poetasõ esihindäst mõne ä või õ mõnõ sõna sisse, tundõ perrä.  :) mille ei!

hummõn sõida põrknan pääliina, et karmoškatsõõrik õks valmis saanu - kats lugu viil vaia sisse saia. haroti metronoomiga. pidänu tuud rohkõmb tegemä. a stuudion salvestas kah minno üts seto tsura, niiet saami ilosalõ tõnõtõisõst arvo.
Kommentaare ei ole: